Các Lịch học của Lớp 9

Lớp 9
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 9A2 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 06/06 Thầy Nguyễn Hữu Hiếu Thông tin khóa học
T6 18h00 - 19h30
CLASS TOÁN 9B1 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 06/06 Cô Thu Hà Thông tin khóa học
T6 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 07/06 Cô Trần Thị Huyền An Thông tin khóa học
T5 18h00 - 19h30
GROUP VĂN 9B1 T4 18h00 - 19h30 07h00 - 08/06 Cô Trần Thị Huyền An Thông tin khóa học
T7 18h00 - 19h30
CLASS LÝ 9A1 T4 19h30 - 21h00 08h30 - 06/07 Thầy Đào Văn Quân
CN 19h30 - 21h00
CLASS HÓA 9A1 KGMP CN 18h00 - 19h30 07h00 - 10/07 Thầy Đào Xuân Thắng
CLASS ANH 9A1 T4 19h30 - 21h00 07h00 - 08/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
CN 18h00 - 19h30
GROUP ANH 9A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 07/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
GROUP VĂN 9A1 T4 19h30 - 21h00 05h00 - 01/07 Cô Trần Thị Huyền An
T7 19h30 - 21h00
CLASS VĂN 9A2 T3 19h30 - 21h00 08h30 - 20/09 Cô Trần Thị Huyền An
CN 9h30 - 11h00
CLASS VĂN 9A3 T4 18h00 - 19h30 06h00 - 03/12 Cô Chử Thu Trang
T7 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A4 T2 19h30 - 21h00 06h00 - 07/11 Cô Chử Thu Trang
T3 18h00 - 19h30
GROUP ANH 9A2 T4 19h30 - 21h00 06h00 - 12/12 Thầy Đào Trọng Linh
T7 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A5 (TC) CN 15h30 - 17h00 04h30 - 19/03 Cô Trần Thị Huyền An

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top