Lớp 12
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLC VĂN 12A1 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 30/05 Cô Thu Hòa
T5 18h00 - 19h30
CLASS HÓA 12A1 KGMP T2 18h00 - 19h30 07h00 - 08/07 Thầy Đào Xuân Thắng
T6 18h00 - 19h30
CLASS ANH 12A2 T2 19h30 - 21h00 07h00 - 18/06 Thầy Đào Trọng Linh
T7 19h30 - 21h00
CLASS TOÁN 12A4 T5 18h00 - 19h30 07h00 - 15/06 Cô Trần Thị Lành
T7 18h00 - 19h30
CLC HÌNH KHÔNG GIAN 12A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 06/09 Thầy Nguyễn Công Nguyên
CLC LÝ 12 T2 18h00 - 19h30 21h00 - 13/08 Thầy Hồ Thức Thuận
T6 18h00 - 19h30
CLC ANH 12A1 T4 18h00 - 19h30 07h00 - 11/09 Thầy Đào Trọng Linh
CN 19h30 - 21h00
CLASS TOÁN 12A1 T3 19h30 - 21h00 04h00 - 25/11 Cô Thu Hà
T6 19h30 - 21h00
CLC HÌNH 12 T7 15h30 - 17h00 06h00 - 10/02 Thầy Hồ Thức Thuận
CLC ĐẠI SỐ 12 T3 16h00 - 17h30 04h00 - 19/02 Thầy Hồ Thức Thuận
T5 16h00 - 17h30
ONE TOÁN 12 T2 14h00 - 15h30 04h00 - 06/03 Thầy Hồ Thức Thuận
Lớp 11
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 11A2 T7 19h30 - 21h00 08h30 - 08/06 Cô Trần Thị Lành
CN 16h30 - 18h00
CLASS VĂN 11A2 T4 16h00 - 17h30 08h30 - 06/06 Cô Chử Thu Trang
T6 16h00 - 17h30
CLASS LÝ 11A1 CN 18h00 - 19h30 07h00 - 06/06 Thầy Hồ Thức Thuận
CLASS HÓA 11A1 KGMP T5 18h00 - 19h30 07h00 - 07/07 Thầy Đào Xuân Thắng
T7 18h00 - 19h30
CLASS ANH 11A1 T5 19h30 - 21h00 08h30 - 08/09 Thầy Đào Trọng Linh
CN 18h00 - 19h30
CLC HÌNH HỌC 11A1 T2 18h30 - 20h00 07h30 - 15/08 Thầy Nguyễn Công Nguyên
CLC ĐẠI SỐ 11 T3 16h00 - 17h30 04h00 - 21/02 Thầy Hồ Thức Thuận
Lớp 10
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 10A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 06/09 Cô Vương Thanh
T6 18h00 - 19h30
CLASS ANH 10A1 T5 18h00 - 19h30 08h30 - 01/08 Thầy Đào Trọng Linh
CN 15h30 - 17h00
CLASS VĂN 10A2 T5 19h30 - 21h00 08h30 - 11/08 Cô Trần Thị Huyền An
CLASS LÝ 10A1 CN 19h30 - 21h00 08h30 - 22/08 Thầy Hồ Thức Thuận
Lớp 9
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 9A2 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 06/06 Thầy Nguyễn Hữu Hiếu Thông tin khóa học
T6 18h00 - 19h30
CLASS TOÁN 9B1 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 06/06 Cô Thu Hà Thông tin khóa học
T6 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 07/06 Cô Trần Thị Huyền An Thông tin khóa học
T5 18h00 - 19h30
GROUP VĂN 9B1 T4 18h00 - 19h30 07h00 - 08/06 Cô Trần Thị Huyền An Thông tin khóa học
T7 18h00 - 19h30
CLASS LÝ 9A1 T4 19h30 - 21h00 08h30 - 06/07 Thầy Đào Văn Quân
CN 19h30 - 21h00
CLASS HÓA 9A1 KGMP CN 18h00 - 19h30 07h00 - 10/07 Thầy Đào Xuân Thắng
CLASS ANH 9A1 T4 19h30 - 21h00 07h00 - 08/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
CN 18h00 - 19h30
GROUP ANH 9A1 T3 18h00 - 19h30 07h00 - 07/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
GROUP VĂN 9A1 T4 19h30 - 21h00 05h00 - 01/07 Cô Trần Thị Huyền An
T7 19h30 - 21h00
CLASS VĂN 9A2 T3 19h30 - 21h00 08h30 - 20/09 Cô Trần Thị Huyền An
CN 9h30 - 11h00
CLASS VĂN 9A3 T4 18h00 - 19h30 06h00 - 03/12 Cô Chử Thu Trang
T7 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A4 T2 19h30 - 21h00 06h00 - 07/11 Cô Chử Thu Trang
T3 18h00 - 19h30
GROUP ANH 9A2 T4 19h30 - 21h00 06h00 - 12/12 Thầy Đào Trọng Linh
T7 18h00 - 19h30
CLASS VĂN 9A5 (TC) CN 15h30 - 17h00 04h30 - 19/03 Cô Trần Thị Huyền An
Lớp 8
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 8A1 T4 18h00 - 19h30 07h00 - 08/06 Cô Thu Hà Thông tin khóa học
CN 15h30 - 17h00
CLASS VĂN 8A1 T2 18h00 - 19h30 07h00 - 12/06 Cô Trần Thị Huyền An Thông tin khóa học
CN 14h00 - 15h30
CLASS HÓA 8A1 KGMP T7 16h00 - 17h30 05h00 - 09/07 Thầy Đào Xuân Thắng
CLASS LÝ 8A1 T7 18h30 - 20h00 08h30 - 06/07 Thầy Đào Văn Quân
CLASS ANH 8A1 T3 19h30 - 21h00 08h30 - 14/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
T6 18h00 - 19h30
CLASS TOÁN 8A2 T3 18h00 - 19h30 04h00 - 10/11 Cô Thu Hà
T5 19h30 - 21h00
CLASS VĂN 8A2 T4 18h00 - 19h30 06h00 - 14/12 Cô Chử Thu Trang
CN 15h30 - 17h00
CLASS ANH 8A2 T6 19h30 - 21h00 02h00 - 08/01 Thầy Đào Trọng Linh
CN 14h00 - 15h30
Lớp 7
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 7A1 T4 19h30 - 21h00 07h00 - 07/06 Cô Thu Hà Thông tin khóa học
CN 14h00 - 15h30
CLASS VĂN 7A1 CN 15h30 - 17h00 08h30 - 06/06 Cô Chử Thu Trang Thông tin khóa học
CLASS ANH 7A1 T4 18h00 - 19h30 08h30 - 15/06 Thầy Đào Trọng Linh Thông tin khóa học
T5 18h00 - 19h30
CLASS LÝ 7A1 T5 18h00 - 19h30 07h00 - 07/07 Thầy Đào Văn Quân
T7 18h00 - 19h30
Lớp 6
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
CLASS TOÁN 6A1 T5 18h00 - 19h30 07h00 - 09/06 Cô Thu Hà Thông tin khóa học
CN 9h30 - 11h00
CLASS VĂN 6A1 CN 08h00 - 09h30 08h30 - 08/06 Cô Chử Thu Trang Thông tin khóa học
ONE TOÁN 6 T2 14h30 - 16h00 03h30 - 10/10 Cô Thu Hà
T5 14h30 - 16h00
Lớp 5
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
HỌC VUI T7 14h30 - 17h30 02h30 - 25/02 Cô Nguyễn Linh Thông tin khóa học
HỌC VUI 5.2 CN 14h30 - 17h30 02h30 - 26/02 Cô Nguyễn Linh
Lớp 4
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
HỌC VUI 4 CN 8h30 - 11h30 20h30 - 25/02 Cô Nguyễn Linh Thông tin khóa học
HOC VUI 4.2 T7 8h30 - 11h30 20h30 - 24/02 Cô Nguyễn Lương
Lớp 3
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
HỌC VUI 3 T7 14h30 - 17h30 02h30 - 25/02 Cô Nguyễn Linh Thông tin khóa học
Lớp 2
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
HỌC VUI 2 T7 14h30 - 17h30 02h30 - 25/02 Cô Nguyễn Lương Thông tin khóa học
Lớp 1
Tên lớp học Thứ khung giờ Khai giảng Giáo viên Thông tin khóa học
HỌC VUI 1 T7 8h30 - 11h30 20h30 - 24/02 Cô Nguyễn Lương Thông tin khóa học

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến
 • Minh Ngọc

  Cho em hỏi bây giờ còn lớp luyện văn kèm 1 thầy 1 trò không ạ ? em có thể liên lạc như thế nào ạ ? em cám ơn

    Minh Ngọc   04/03/2015 10:07
   
 • daytot

  Cao Ngọc Mai thân mến, một khóa học tương đương 45 buổi, mỗi tuần các bạn sẽ học 2 buổi trên 1 môn nhé

    daytot   16/01/2015 23:08
   
 • Nguyễn Minh Anh

  Chị ơi em muốn hỏi có phải đóng học phi cả khóa ko hay đóng theo tháng ạ?

    Nguyễn Minh Anh   16/01/2015 22:55
   
 • Cao Ngọc Mai

  Em muốn hỏi một khóa học bao gồm bao nhiêu buổi ạ?

    Cao Ngọc Mai   16/01/2015 04:28
   
 • Cao Minh Trí

  Em và bạn em sẽ đăng ký học để nhận 200k, nhưng buổi sau một trong 2 người dừng học thì có phải hoàn lại 200k nói trên không ?

    Cao Minh Trí   16/01/2015 03:47
   

Mã chống spam   
Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top