KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

 - Người đăng bài viết: Dạy Tốt  - Chuyên mục :  Đã xem: 6309 

Daytot.vn gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh khung nội dung khóa học Tiếng anh lớp 9, năm học 2016 - 2017.

 

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 9

NĂM HỌC 2017 - 2018.

------------------------------------

 

Tuần

Buổi

Nội dung giảng dạy

CHỦ ĐỀ LỚN

1

1

Unit 1 – A visit from a pen pal

 • Đọc hiểu và từ vựng.
 • Ôn tập về thời quá khứ đơn.

MỆNH ĐỀ WISH LOẠI 1

2

Unit 1 – A visit from a pen pal (tiếp)

 • Mệnh đề wish loại 1 (với thời quá khứ đơn)

2

3

Unit 1 – A visit from a pen pal (tiếp)

 • Ôn tập về mệnh đề wish loại 1

4

Unit 2 – Clothing

 • Đọc hiểu và từ vựng.
 • Ôn tập về thời hiện tại hoàn thành.

CÂU BỊ ĐỘNG

3

5

Unit 2 – Clothing (tiếp)

 • Ôn tập về câu bị động

6

Unit 2 – Clothing (tiếp)

 • Ôn tập về câu bị động

4

7

Ôn tập Unit 1, 2 + bài tập + kiểm tra

 

8

Unit 3 – A trip to the countryside

 • Đọc hiểu và từ vựng
 • Ôn tập về mệnh đề wish loại 1 (với thời quá khứ đơn)
 • Mệnh đề wish với động từ khiếm khuyết could

TỪ NÓI SO

MỆNH ĐỀ WISH LOẠI 1

5

9

Unit 3 – A trip to the countryside (tiếp)

 • Giới thiệu một số giới từ chỉ thời gian.
 • Mệnh đề chỉ kết quả với từ nối so

10

Unit 3 – A trip to the countryside (tiếp)

 • Ôn tập về mệnh đề wish loại 1

6

11

Unit 4 – Learning a foreign language

 • Đọc hiểu và từ vựng
 • Câu điều kiện với các động từ khiếm khuyết

CÂU GIAN TIẾP

12

Unit 4 – Learning a foreign language  (tiếp)

 • Câu gián tiếp với các câu trần thuật.
 • Câu gián tiếp với các câu hỏi nghi vấn và trực tiếp.

7

13

Unit 4 – Learning a foreign language  (tiếp)

 • Ôn tập về câu gián tiếp

14

Ôn tập Unit 3, 4 + bài tập + kiểm tra

 

8

15

Unit 5 – The media

 • Đọc hiểu và từ vựng
 • Câu hỏi đuôi

DANH ĐỘNG TỪ

16

Unit 5 – The media (tiếp)

 • Danh động từ đặt sau động từ khác

9

17

Unit 5 – The media (tiếp)

 • Ôn tập về câu hỏi đuôi + danh động từ

18

Kiểm tra nội dung kiến thức từ unit 1 – unit 5

 

10

19

Unit 6 – The environment

 • Đọc hiểu và từ vựng.
 • Tính từ và trạng từ.
 • Mệnh đề sau tính từ

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

20

Unit 6 – The environment (tiếp)

 • Câu điều kiện loại 1.
 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân với các từ nối như as/ because/ since

11

21

Unit 6 – The environment (tiếp)

 • Ôn tập về câu điều kiện loại 1.
 • Ôn tập về tính từ và trạng từ.

22

Unit 7 – Saving energy

 • Đọc hiểu và từ vựng.
 • Các từ nối như and, but, because, or, so, therefore, however.

CÁC TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHAN VÀ TƯƠNG PHẢN

ĐỀ NGHỊ VỚI SUGGEST

12

23

Unit 7 – Saving energy (cont)

 • Mẫu câu với suggest.
 • Một số ngữ động từ.

24

Unit 7 – Saving energy (cont)

 • Ôn tập về các mẫu câu với suggest.
 • Bổ sung về ngữ động từ.

13

25

Ôn tập về unit 6 và unit 7

 

26

Unit 8 – Celebrations

 • Đọc hiểu và từ vựng
 • Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ với although/ in spite of/ despite

MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ

14

27

Unit 8 – Celebrations

 • Mệnh đề quan hệ

28

Unit 8 – Celebrations

 • Bài tập về mệnh đề quan hệ.
 • Bài tập về mệnh đề nhượng bộ.

15

29

Unit 9 – Natural disasters

 • Đọc hiểu và từ vựng
 • Mệnh đề quan hệ (tiếp)

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

30

Unit 9 – Natural disasters (cont)

 • Đại từ quan hệ

16

31

Unit 9 – Natural disasters (cont)

 • Bài tập về đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ

32

Ôn tập unit 8, 9 + kiểm tra

 

17

33

Unit 10 – Life on other planets

 • Đọc hiểu và từ vựng.
 • Các động từ khiếm khuyết với may/ might

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

 

34

Unit 10 – Life on other planets.

 • Câu điều kiện loại 1 và loại 2.

18

35

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

36

Ôn tập + Luyện đề thi

19

37

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – TÍNH TỪ

38

Ôn tập + Luyện đề thi

20

39

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – TRẠNG TỪ

40

Ôn tập + Luyện đề thi

21

41

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – SO SÁNH

42

Ôn tập + Luyện đề thi

22

43

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – SO THAT VÀ SUCH THAT

44

Ôn tập + Luyện đề thi

23

45

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – ENOUGH TOO VÀ TOO TO

46

Ôn tập + Luyện đề thi

24

47

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – MỆNH ĐỀ NGUYÊN NHÂN VÀ NHƯỢNG BỘ

48

Ôn tập + Luyện đề thi

25

49

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – CÂU ĐIỀU KIỆN

50

Ôn tập + Luyện đề thi

26

51

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – WISH

52

Ôn tập + Luyện đề thi

27

53

Ôn tập + Luyện đề thi

CHỦ ĐỀ BỔ SUNG – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

54

Ôn tập + Luyện đề thi

28

55

Ôn tập + Luyện đề thi

 

56

Ôn tập + Luyện đề thi

29

57

Ôn tập + Luyện đề thi

 

58

Ôn tập + Luyện đề thi

30

59

Ôn tập + Luyện đề thi

 

60

Ôn tập + Luyện đề thi

31

61

Ôn tập + Luyện đề thi

 

62

Ôn tập + Luyện đề thi

32

63

Ôn tập + Luyện đề thi

 

64

Ôn tập + Luyện đề thi

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

Tác giả bài viết:


 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top