Khóa học lớp 9

Khóa học khối  lớp 9 - Các lớp học thêm lớp 9, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 9.

khung nội dung

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9 NĂM HỌC 2017 – 2018

Daytot.vn giới thiệu tới các em học sinh khung nội dung chương trình môn toán lớp 9.

khung nội dung

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC NGỮ VĂN LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

Daytot.vn gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh khung nội dung khóa học Ngữ văn lớp 9, năm học 2016 - 2017.

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

Daytot.vn gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh khung nội dung khóa học Tiếng anh lớp 9, năm học 2016 - 2017.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top