KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN LỚP 6

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lương  - Chuyên mục :  Đã xem: 18153 

Daytot.vn giới thiệu tới các em học sinh khung nội dung chương trình môn văn lớp 6, năm học 2016 - 2017.

 

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN LỚP 6

------------------------------------

 

Tuần

Buổi

Nội dung giảng dạy

Chủ đề lớn

1

1

Văn bản: Con rồng cháu tiên.

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

Tìm hiểu các văn bản thể loại truyền thuyết + Bước đầu tìm hiểu về từ và văn tự sự.

2

Tiếng việt: Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt.

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

2

3

Văn bản: Thánh gióng.

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

 

4

Tập làm văn: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

3

5

Văn bản: Sơn Tinh, Thủy Tinh.

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

6

Tập làm văn: Tìm hiểu về văn tự sự + Sự việc và nhân vật trong  văn tự sự.

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

4

7

Văn bản: Sự tích Hồ Gươm.

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

 

8

Kiểm tra cuối tháng

5

9

Tiếng việt: Nghĩa của từ.

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

Tìm hiểu các văn bản thể loại cổ tích + luyện về văn tự sự+ Tiếng việt về từ

 

 

 

 

 

 

10

Văn bản: Sọ Dừa

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

6

11

Tập làm văn: Chủ đề và dàn bài của văn tự sự + Tìm hiểu cách làm bài văn tự sự.

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

12

Văn bản: Thạch Sanh

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

7

13

Tiếng việt: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

14

Tập làm văn: Lời văn, đoạn văn tự sự

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

8

15

Văn bản: Em bé thông minh

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

16

Kiểm tra cuối tháng

 

 

 

TỔ CHỨC CUỘC THI DIỄN KỊCH.

 

Đề: Chia thành các đội, tiến hành bốc thăm chọn đề. Sau khi nhận được đề, sẽ thảo luận nhóm để phân vai, diễn kịch. Nội dung được lấy một trong những văn bản đã được học.

Mục đích:

-Rèn luyện kỹ nẵng diễn kịch, xử lý tình huống nhanh, hoạt động nhóm, tự tin đứng trước đám động.

-Phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, tinh thần đoàn kết giữa các đội với nhau.

-Hiểu sâu sắc hơn bài học qua câu chuyện.

NGOẠI KHÓA ĐỢT 1.

9

17

Tiếng việt: Chữa lỗi dùng từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

Tìm hiểu các văn bản nước ngoài + Từ loại: danh từ, cụm danh từ + Làm văn tự sự

18

Văn bản: Cây bút thần

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

10

19

Tập làm văn: Ngôi kể trong văn tự sự + Thứ tự kể trong văn tự sự

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

20

Văn bản:  Ông lão đánh cá và con cá vàng

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

11

21

Tiếng việt: Danh từ (T1+2)

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

22

Tiếng việt: Cụm danh từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

 

12

23

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kểchuyệndời thường

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

 

24

Kiểm tra cuối tháng

13

25

Văn bản: Ếch ngồi đáy giếng

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

Tìm hiểu vềv ăn bản truyện ngụ ngôn + làm văn kể chuyện + Số từ, chỉ từ, lựng từ.

26

Tập làm văn: Kể chuyện tưởng tượng

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

14

27

Văn bản: Thầy bói xem voi

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

28

Tiếng viêt: Số từ và lượng từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

15

29

Văn bản: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

30

Tiếng viêt: Chỉ từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

16

31

Ôn tập về tập làm văn

32

Kiểm tra cuối tháng

 

 

 

TỔ CHỨC CUỘC THI: TÔI YÊU VĂN HỌC.

 

. Hệ thống hóa các kiến thức đã học thành các phần chơi, các trò chơi kiến thức cho học sinh.

 

Mục đích:

-Tái hiện lại kiến thức mà học sinh đã học một cách sinh động, hứng thú.

-Kích thích khả năng tư duy nhanh của học sinh.

-Phát huy tính cạnh tranh cao giữa các đội thi.

-Tinh thần đoàn kết, học hỏi được phát huy

NGOẠI KHÓA ĐỢT 2

17

33

 

Văn bản: Con hổ có nghĩa

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

Văn bản truyện trung đại Việt Nam và nước ngoài + Từ và cụm từ + Ôn tập HK1

34

Tiếng việt: Động từ và cụm động từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

18

35

Văn bản: Mẹ hiền dạy con

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

36

Tiếng việt: Tính từ và cụm tính từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

19

37

Văn bản: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

38

Ôn tập thi học kì I: Mảng tiếng việt + Tập làm văn

20

39

Ôn tập học kì I: Văn bản

40

Kiểm tra cuối tháng

21

41

Văn bản: Bài học đường đời đầu tiên

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

 

 

Văn bản nhật dụng + Biện pháp tu từ + Văn miêu tả

42

Tiếng việt: Phó từ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

22

43

Tập làm văn: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

44

Văn bản: Sông nước Cà Mau

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

23

45

Tiếng việt: So sánh

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

46

Tập làm văn: Quan sát, tưởng tưởng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

24

47

Văn bản: Bức tranh của em gái tôi

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

48

Kiểm tra cuối tháng

 

 

TỔ CHỨC ĐI DÃ NGOẠI.

 

Địa điểm: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

NGOẠI KHÓA ĐỢT 3.

25

48

Văn bản: Vượt thác

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

Văn bản văn học + biện pháp tu từ + Tả cảnh và người

50

Tập làm văn: Phương pháp tả cảnh

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

 

 

 

26

51

 

Tiếng việt: Nhân hóa + Ẩn dụ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

52

Văn bản: Buổi học cuối cùng

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

27

53

Tập làm văn: Phương pháp tả người

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

54

Tiếng viêt: Hoán dụ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

28

55

Văn bản: Đêm nay bác không ngủ

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

56

Kiểm tra cuối tháng

29

57

Tiếng việt: Các thành phần chính của câu

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

 

58

Văn bản: Lượm

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

30

59

Tiếng việt: Câu trần thuật đơn

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

60

Tập làm văn: Ôn tập văn miêu tả

31

61

Văn bản: Cô Tô

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

62

Tiếng việt:  Câu trần thuật đơn có từ là+ Câu trần thuật đơn không có từ là

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

32

63

 Văn bản: Cây tre Việt Nam

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

64

Kiểm tra cuối tháng

33

65

Văn bản: Lòng yêu nước

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

Văn bản nhật dụng và nước ngoài + chữa lỗi câu + ôn tập HK2

66

Tiếng việt: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

 • Lý thuyết
 • Bài tập
 • Chữa bài

34

67

Văn bản: Lao xao

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

68

Văn bản: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

35

69

Văn bản: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

70

Tiếng việt: Ôn tập chung

36

71

Văn bản: Động phong nha

 • Tìm hiểu chung: thể loại. bố cục…
 • Tìm hiểu chi tiết

 

72

Ôn tập về văn bản + tập làm văn HK2

 

 

 

TRAO ĐỔI NHÓM VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN.

 

Mục đích: Giúp các em có một buổi sinh hoạt, trao đổi học hỏi những kinh nghiệm học tập đối với môn văn.

 

NGOẠI KHÓA ĐỢT 4

DAYTOT.VN CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

Tác giả bài viết:


 
Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 9 đánh giá
4.3 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top