Khóa học lớp 6

Khóa học khối  lớp 6 - Các lớp học thêm lớp 6, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 6.

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 6  NĂM HỌC 2017 - 2018.

KHUNG NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2017 - 2018.

Daytot.vn gửi tới các bậc phụ huynh và các em học sinh khung nội dung khóa học Tiếng anh lớp 6, năm học 2016 - 2017.

nội dung khóa học

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN LỚP 6

Daytot.vn giới thiệu tới các em học sinh khung nội dung chương trình môn văn lớp 6, năm học 2016 - 2017.

nội dung khóa học

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6 NĂM HỌC 2017 – 2018

Daytot.vn giới thiệu tới phụ huynh và các em học sinh khung nội dung chương trình bộ môn toán lớp 6, năm học 2016 - 2017.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top