KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5.

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lương  - Chuyên mục :  Đã xem: 16065 

Daytot.vn giới thiệu tới các bậc phụ huynh khung chương trình lớp 5.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5.

 

TUẦN

MÔN HỌC

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CHỦ ĐỀ CHÍNH

MỞ RỘNG

1

Toán

+ Phân số

+ Tính chất của phân số

 

 

ÔN TẬP

 

 

 

+ Ôn tập và bổ sung kiến thức về phân số.

 

+ Tìm hiểu về nét đẹp của quê hương Việt Nam.

+ Bồi dưỡng tâm hồn cho các em, giúp các em thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước.

+ Tìm hiểu và viết về văn tả cảnh đặc biệt là cảnh quê hương Việt Nam

 

Tiếng việt

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

 • Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa.

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

2

Toán

+ Phân số thập phân

+ Cộng trừ hai phân số

 

PHÂN SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
 • Kể chuyện: Lý Tự Trọng

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

3

Toán

+ Nhân chia hai phân số

+ Bài tập áp dụng

 

PHÂN SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ.

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

4

Toán

+ Hỗn số

+ Bài tập áp dụng

 

 

HỖN SỐ

Tiếng việt

Tập đọc: Sắc màu em yêu

 • Luyện tập: Văn tả cảnh
 • Luyện tập: Làm báo cáo thống kê.

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

5

Toán

+ Ôn tập giải toán

+ Bổ sung giải toán

 

 

GIẢI TOÁN

 

+ Ôn tập và bổ sung kiến thức về phân số.

+ Giải toán liên quan đến tỉ lệ.

+ Bảng đơn vị đo diện tích

+ Luyện chữ viết và cách trình bày bài.

 + Trau dồi thêm cho các em vốn từ ngữ thêm phong phú.

+ Tổ chức các hoạt động trò chơi về vốn từ giúp các em vừa chơi mà vừa học.

Tiếng việt

Tập đọc: Lòng dân

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ.

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

6

Toán

+ Bảng đơn vị đo độ dài

+ Luyện tập

 

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Tiếng việt

Tập đọc: Lòng dân (tiếp)

 • Luyện tập: Tả cảnh
 • Luyện tập: Từ đồng nghĩa

 

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

7

Toán

+ Bảng đơn vị đo khối lượng

+ Luyện tập

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Tiếng việt

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

 • Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
 • Luyện tập: Từ trái nghĩa.

                 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

8

Toán

+ Đề-ca-mét vuông

+ Bài tập áp dụng

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Tiếng việt

Tập đọc: Bài ca về trái đất

 • Luyện tập: Tả cảnh.

 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

 

 

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

 

 

 

      TỔ CHỨC CUỘC THI TOÁN HỌC

Chia lớp thành các nhóm, nhóm trưởng sẽ lên bốc thăm phép tính và tìm thẻ đã cho sẵn ghép lại sao cho kết quả đúng với phép tính bừa bốc thăm được.

Mục đích:

+ Giúp các em ôn lại kiến thức của các bài đã học.

+ Vừa là trò chơi cũng vừa là một cách học bài cũ nhanh hơn, thú vị hơn.

+ Rèn luyện tính nhanh tay nhanh mắt và chính xác.

 

 

9

Toán

+ Héc-tô-mét vuông

+ Bài tập áp dụng

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

 

 

+ Tìm hiểu nét đẹp của thiên nhiên.

+ Giúp các em tự tin kể chuyện trước đám đông.

+ Nhắc nhở các em về việc bảo vệ môi trường và yêu Tổ Quốc

+ Số thập phân

+ Các phép tính với số thập phân

Tiếng việt

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ
 • Kể chuyện

 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

10

Toán

+ Mi-li-mét vuông

+ Luyện tập

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Tiếng việt

Tập đọc: Ê-mi-li, con…

 • Luyện tập: Làm báo cáo thống kê
 • Luyện từ và câu: Từ đồng âm

 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

11

Toán

+ Héc-ta

+ Bài tập áp dụng

 

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Tiếng việt

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ
 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

12

Toán

+ Số thập phân

+ Hàng của số thập phân

 

SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

 • Luyện tập: Làm đơn
 • Luyện từ và câu: Từ đồng âm

 

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

13

Toán

+ Đọc, viết số thập phân

+ Số thập phân bằng nhau

 

SỐ THẬP PHÂN

 

 

 

+ Số thập phân

+ Các phép tính với số thập phân

+ Mở rộng được vốn từ

 

Tiếng việt

Tập đọc: Những người bạn tốt

 • Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
 • Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

14

Toán

+ So sánh hai số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • Luyện tập: Tả cảnh
 • Luyện tập: Từ nhiều nghĩa

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

15

Toán

+ Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

16

Toán

+ Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

+ Luyện tập.

 

SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Trước cổng trời

 • Luyện tập: Tả cảnh
 • Luyện tập: Từ nhiều nghĩa

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

 

 

NGOẠI KHÓA

 

TỔ CHỨC ĐI DÃ NGOẠI:

“Tham quan công viên Bách Thảo”

Mục đích:

 - Giúp các em thân thiện với môi trường thiên nhiên.

 - Gần gũi, giữ gìn và bảo vệ môi trường xung quanh.

 - Nhắc nhở các em về việc giữ môi trường xanh-sạch-đẹp.

 

 

17

Toán

+ Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

+ Luyện tập .

 

SỐ THẬP PHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hiểu được rõ về: Đại từ, đại từ xưng hô và quan hệ từ.

+ Thực hiện các phép tính dưới dạng số thập phân

Tiếng việt

Tập đọc: Cái gì quý nhất?

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

18

Toán

+ Cộng hai số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Đất Cà Mau

 • Luyện tập: Thuyết trình tranh luận
 • Luyện từ và câu: Đại từ.

 

CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

19

Toán

+ Tổng nhiều số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

 • Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

 

GIỮ LẤY MÀU XANH

20

Toán

+ Trừ hai số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Tiếng vọng

 • Luyện tập: Làm đơn
 • Luyện từ và câu: Quan hệ từ.

 

GIỮ LẤY MÀU XANH

21

Toán

+ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

+ Luyện tập

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

 

 

+ Giúp các em mở rộng được vốn từ

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thực hiện thành thạo các phép tính dưới dạng số thập phân

Tiếng việt

Tập đọc: Mùa thảo quả

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

 

GIỮ LẤY MÀU XANH

22

Toán

+ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

 • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
 • Luyện tập: Quan hệ từ

GIỮ LẤY MÀU XANH

23

Toán

+ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

 • Chính tả: Hành trình của bầy ong
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

 

GIỮ LẤY MÀU XANH

24

Toán

+ Nhân một số thập phân với một số thập phân

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

 • Luyện tập: Tả người
 • Luyện tập: Quan hệ từ.

 

GIỮ LẤY MÀU XANH

25

Toán

+ Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

 

 

 

+ Tổ chức cho các con thi hát bài “hạt gạo làng ta”. Vừa giúp các em dễ thuộc dễ nhớ lại mang tính chất giải trí.

+ Tìm hiểu về từ loại, cách viết bài văn tả người.

+ Luyện về vốn từ và câu.

 

Tiếng việt

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

26

Toán

+ Chia một số thập phân với 10, 100, 1000...

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Hạt gạo làng ta

 • Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp.
 • Luyện tập: Ôn tập về từ loại và làm biên bản cuộc họp.

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

27

Toán

+ Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân.

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

28

Toán

+ Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Tiếng việt

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

 • Tập làm văn: tả người.
 • Luyện tập: Tổng kết vốn từ.

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

29

Toán

+ Chia một số thập phân cho một số thập phân.

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

 

 

+ Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 

Tiếng việt

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

 • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ.

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

30

Toán

+ Tỉ số phần trăm.

+ Bài tập áp dụng

 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Tiếng việt

Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

 • Tập làm văn: tả người.

Luyện tập: Tổng kết vốn từ

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

31

Toán

+ Giải toán về tỉ số phần trăm

+ Bài tập áp dụng

 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Tiếng việt

Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ.

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

32

Toán

+ Giải toán về tỉ số phần trăm

+ Bài tập áp dụng

 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Tiếng việt

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

 • Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn.

 

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

33

Toán

+ Giới thiệu về máy tính bỏ túi

+ Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bồi đắp cho các em tình yêu quê hương đất nước qua các bài tập đọc.

+ Tạo cho các em tự tin trước đám đông, tự tin , mạnh dạn kể lại một câu chuyện bản thân các em chứng kiến.

 

Tiếng việt

Tập đọc: Người công dân số Một

 • Luyện từ và câu: Câu ghép.

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

34

Toán

+ Hình  tam giác

+ Diện tích hình tam giác

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người.
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép.

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

35

Toán

+ Hình thang

+ Diện tích hình thang

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “Công dân”.

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

36

Toán

+ Hình tròn

+ Đường tròn

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

 • Tập làm văn: Luyện tập tả người.
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

37

Toán

+ Chu vi hình tròn

+ Bài tập áp dụng

 

HÌNH HỌC

 

 

 

 

+ Trau dồi cho các em vốn từ ngữ thêm phong phú.

+ Tổ chức các hoạt động trò chơi về vốn từ giúp các em vừa chơi mà vừa học.

Tiếng việt

Tập đọc: Trí dũng song toàn

 • Kể chuyện: Một câu chuyện em được chứng kiến

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

38

Toán

+ Diện tích hình tròn

+ Luyện tập

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Tiếng rao đêm

 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động.
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

 

NGƯỜI CÔNG DÂN

39

Toán

+ Giới thiệu biểu đồ hình quạt

+ Luyện tập tính diện tích

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Lập làng giữ biển

 • Chính tả: Hà Nội

               Quy tắc viết hoa

 

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

40

Toán

+ Hình hộp chữ nhật

+ BT áp dụng

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Cao Bằng

 • Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện.
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

 

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

 

     NGOẠI KHÓA

 

TỔ CHỨC CUỘC THI KỂ CHUYỆN:

Chia lớp thành các đội, thảo luận về nội dung câu chuyện. Các em tự phân vai. Lên đóng kịch và kể lại câu chuyện đó.

Mục đích:

              + Giúp các em tự tin trước đám đông.

              + Xây dựng tư duy sáng tạo câu chuyện.

              + Học được cách diễn cảm và nhập vai các nhân vật trong chuyện để kể lại câu chuyện đó.

 

 

41

Toán

+ Diện tích xung quanh

+ BT áp dụng

 

HÌNH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

+ Bồi dưỡng tâm hồn cho các em, giúp các em thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước.

+ Tìm hiểu và viết về văn tả đồ vật.

 + Luyện chữ viết và cách trình bày bài.

 

Tiếng việt

Tập đọc: Phân xử tài tình

 • Chính tả: Cao Bằng

                 Ôn tập về quy tắc viết hoa

 

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

42

Toán

+ Diện tích toàn phần

+ BT áp dụng

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Chú đi tuần

 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động.
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

 

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

43

Toán

+ Hình lập phương

+ BT áp dụng

 

 

Tiếng việt

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “Trật tự - an ninh”

 

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

44

Toán

+ Diện tích xung quanh

+ BT áp dụng

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Hộp thư mật

 • Tập làm văn: Tả đồ vật.
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

45

Toán

+ Diện tích toàn phần

+ BT áp dụng

 

HÌNH HỌC

 

 

 

 

+ Tìm hiểu về phong tục tập quán của quê hương Việt Nam.

+ Thực hiện tính các bài toán về thẻ tích

Tiếng việt

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

 • Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

 

NHỚ NGUỒN

46

Toán

+ Thể lích của một hình

+ Bài tập áp dụng

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Cửa sông

 • Tập làm văn: Tả đồ vật.
 • Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

 

NHỚ NGUỒN

47

Toán

+ Xăng-ti-mét khối

+ Bài tập áp dụng

 

THỂ TÍCH

Tiếng việt

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “Truyền thống”

 

NHỚ NGUỒN

48

Toán

+ Đề-xi-mét khối

+ Bài tập áp dụng

 

THỂ TÍCH

Tiếng việt

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại.
 • Luyện từ và câu: Thay thế từ ngữ để liên kết câu.

 

NHỚ NGUỒN

49

Toán

+ Mét khối

+ Luyện tập

 

THỂ TÍCH

 

 

 

 

 

 

+ Chuẩn bị kiến thức cho các em ôn giữa học kì II.

 

Tiếng việt

Tập đọc: Tranh làng Hồ

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “Truyền thống”

 

NHỚ NGUỒN

50

Toán

+ Thể tích hình hộp chữ nhật

+ Bài tập áp dụng

 

THỂ TÍCH

Tiếng việt

Tập đọc: Đất nước

 • Tập làm văn: Tả cây cối.
 • Luyện từ và câu: Liên kết câu trong bài về từ ngữ nối.

 

NHỚ NGUỒN

51

Toán

+ Thể tích hình lập phương

+ Bài tập áp dụng

 

THỂ TÍCH

Tiếng việt

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

 

NAM VÀ NỮ

52

Toán

+ Giới thiệu hình trụ

+ Giới thiệu hình cầu

 

HÌNH HỌC

Tiếng việt

Tập đọc: Con gái

 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại.
 • Luyện từ và câu: Dấu câu

 

NHỚ NGUỒN

 

DAYTOT.VN CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP.

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top