KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3.

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Lương  - Chuyên mục :  Đã xem: 28915 

Trung tâm Dạy Tốt gửi tới các bậc phụ huynh khung chương trình học dành cho học sinh lớp 4.

 

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3.

 

BUỔI

MÔN HỌC

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

CHỦ ĐỀ CHÍNH

MỞ RỘNG

1

Toán

+ So sánh số có ba chữ số

+ Cộng trừ số có ba chữ số (không nhớ)

+ Luyện tập

 

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

+Kết hợp học toán với chơi trò chơi các con số.

 

Kĩ năng sống:

+ Giúp các em tự tin đứng trước đám đông để kể chuyện, nói một bài nói/bài phát biểu/giới thiệu….

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Cậu bé thông minh

+ Kể chuyện: Cậu bé thông minh

+ Chính tả: Phân biệt l/n, an/ang

 

MĂNG NON

2

Toán

+ Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

+ Luyện tập

 

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Hai bàn tay em

+ Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật, so sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “A”

 

MĂNG NON

3

Toán

+ Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

+ Luyện tập

 

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Đơn xin vào Đội

+ Chính tả: Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang

+ Tập làm văn: Nói về Đội TNTP

 

MĂNG NON

4

Toán

+ Bảng nhân, bảng chia

+ Ôn tập hình học

 

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Ai có lỗi?

+ Kể chuyện: Ai có lỗi?

+ Chính tả: Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng

 

MÁI ẤM

5

Toán

+ Ôn tập giải toán

+ Luyện tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

+ MÁI ẤM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

+ MÁI ẤM

 

 

 

 

Chuẩn bị:

+ Tấm thẻ cho HS sắp xếp thành phép tính đúng.

 

Kĩ năng sống:

+ Mở rộng vốn từ của các em về sự vật.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

+ Tập viết: Chữ hoa “Ă, ”

 

6

Toán

+ Xem đồng hồ

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Cô giáo tí hon

+ Chính tả: Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang

+ Tập làm văn: Viết đơn

 

7

Toán

+ Bảng nhân 6

+ Bài tập áp dụng

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Chiếc áo len

+ Kể chuyện: Chiếc áo len

+ Chính tả: Phân biệt ch/tr, dấu hỏi, dấu ngã

 

8

Toán

+ Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

+ Bài tập áp dụng

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

+ Luyện từ và câu: So sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “B”

 

 

 

 

NGOẠI KHÓA

 

 

 

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

“ONG TÌM TỔ”

+ Chia lớp thành các nhóm sau đó hoạt động nhóm, thảo luận và chọn các tấm thẻ sao cho ghép lại được một phép tính đúng.

 

 

Mục đích chơi trò chơi:

+ Sử dụng trò chơi học tập để hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng đã học.

+ Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi để hình thành kiến thức, kỹ năng là rất cần thiết để tạo hứng thú học tập cho học sinh ngay từ khi bắt đầu bài học mới. 

 

9

Toán

+ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

+ Luyện tập

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em học được phương pháp giải bài toán

 

 

Kĩ năng sống:

+ Bồi đắp tình yêu thương gia đình, kính trên nhường dưới

Tiếng việt

+ Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

+ Chính tả: Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

+ Tập làm văn: Viết đơn

 

10

Toán

+ Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Người mẹ

+ Kể chuyện: Người mẹ

+ Chính tả: Phân biệt d/ gi/ r

 

11

Toán

+ Phép chia hết và phép chia có dư

+ Luyện tập

Tiếng việt

+ Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

+ Tập viết: Chữ hoa “C”

 

12

Toán

+ Bảng nhân 7

+ Luyện tập

Tiếng việt

+ Tập đọc: Ông ngoại

+ Chính tả: Phân biệt ân/âng

+ Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

 

13

Toán

+ Gấp một số lên nhiều lần

+ Luyện tập

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

+ TỚI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

+ TỚI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

+ Củng cố kiến thức các bài đã học, mở rộng các dạng toán, tiếng việt, tập làm văn có liên quan.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Người lính dũng cảm

+ Kể chuyện: Người lính dũng cảm

+ Chính tả: Phân biệt l/n, en/eng

 

14

Toán

+ Bảng chia 7

+ Giảm đi một số lần

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Mùa thu của em

+ Luyện từ và câu: So sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “C”

 

15

Toán

+ Tìm số chia

+ Bài tập áp dụng

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Cuộc họp chữ viết

+ Chính tả: Phân biệt l/n

+ Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

 

16

Toán

+ Góc vuông, góc không vuông

+ Đề-ca-mét, héc-tô-mét

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Bài tập làm văn

+ Kể chuyện: Bài tập làm văn

+ Chính tả: Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

 

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC CUỘC THI KỂ CHUYỆN

YÊU CẦU:

Các em tự chọn một câu chuyện đã được học và kể lại (Có thể kể cá nhân hoặc đóng phân vai)

MỤC ĐÍCH:

+ Rèn cho các em kĩ năng mềm, thái độ tự tin, phong thái kể chuyện phù hợp với nội dung

+ Ôn lại nội dung các bài đã học

+ Những học sinh không tham gia câu chuyện thì sẽ đặt câu hỏi về nội dung chuyện cho người kể trả lời.

17

Toán

+ Bảng đơn vị đo độ dài

+ Bài tập áp dụng

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kĩ năng sống:

+ Rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho các em.

+ Thông qua bài đọc nhận thức được phần nào ý thức đạo đức trong cuộc sống.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Ngày khai trường

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

+ Tập viết: Chữ hoa “D, Đ”

 

TỚI TRƯỜNG

18

Toán

+ Giải bài toán bằng hai phép tính

+ Bài tập áp dụng

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

+ Chính tả: Phân biệt ươn/ ương

+ Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

 

TỚI TRƯỜNG

19

Toán

+ Bảng nhân 8

+ Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

+ Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

+ Chính tả: Phân biệt tr/ch, iên/iêng

 

CỘNG ĐỒNG

20

Toán

+ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

+ Bài tập áp dụng

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Lừa và ngựa

+ Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “E, Ê”

 

CỘNG ĐỒNG

21

Toán

+ Bảng chia 8

+ Luyện tập

 

 

 

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

+ CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

+ Phân biệt được các vần giống nhau, cách dùng trong các từ cho phù hợp.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Bận

+ Chính tả: Phân biệt iên/iêng

+ Tập làm văn: Tổ chức cuộc họp

 

22

Toán

+ So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

+ Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

+ Chính tả: Phân biệt uôn/uông

 

23

Toán

+ Bảng nhân 9

+ Gam

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Tiếng ru

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “cộng đồng”

+ Tập viết: Chữ hoa “G”

 

24

Toán

+ Bảng chia 9

+ Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Những tiếng chuông reo

+ Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

 

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

“Truyền điện”

Cho các em xếp hàng và bắt đầu quản trò chỉ 1 em sẽ đọc to một phép tính nhân hoặc chia. Chỉ vào em nào thì e đó sẽ đọc tiếp kết quả…

Em nào thuasẽ phải viết chữ O bằng mông.

 

Mục đích :
+ Luyện tập và củng cố kiến thức bảng nhân, bảng chia.
+ Luyện phản xạ nhanh ở các em.

 

25

Toán

+ Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

+ Luyện tập

 

 

 

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

 

+ QUÊ HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho các em.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Giọng quê hương

+ Kể chuyện: Giọng quê hương

 

26

Toán

+ Giới thiệu bảng nhân, bảng chia

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Quê hương

+ Luyện từ và câu: So sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “G”

 

27

Toán

+ Làm quen với biểu thức

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Thư gửi bà

+ Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì

 

28

Toán

+ Tính giá trị biểu thức

+ Bài tập áp dụng

 

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Đất quý đất yêu

+ Kể chuyện: Đất quý đất yêu

+ Chính tả: phân biệt ong/oong, ươn/ương

 

29

Toán

+ Hình chữ nhật, hình vuông

+ Luyện tập

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

 

 

+ Tiếp xúc với hình học, các hình mở rộng để phát triển tư duy của các em.

Tiếng việt

+ Tập đọc: Vẽ quê hương

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

+ Tập viết: Chữ hoa “G”

 

QUÊ HƯƠNG

30

Toán

+ Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

+ Luyện tập

 

 

+ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

+ Tập làm văn: Nói về quê hương

 

QUÊ HƯƠNG

31

Toán

+ Các số có bốn chữ số

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Tiếng việt

+ Tập đọc: Nắng phương Nam

+ Kể chuyện: Nắng phương Nam

+ Chính tả: phân biệt oc/ooc, ươn/ương

 

BẮC TRUNG NAM

32

Toán

+ Số 10 000

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Tiếng việt

+ Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

+ Luyện từ và câu: So sánh

+ Tập viết: Chữ hoa “H”

 

BẮC TRUNG NAM

33

Toán

+ Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

+ Luyện tập

 

 

 

+ CÁC SỐ ĐẾN 10 000

 

 

+ BẮC TRUNG NAM

 

 

 

 

 

 

 

+ CÁC SỐ ĐẾN 10 000

 

 

+ BẮC TRUNG NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kĩ năng sống:

+ Giúp các em cảm nhận được các vùng miền trên cả nước.

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

+ Tập làm văn: Nói về cảnh đẹp đất nước

 

34

Toán

+ So sánh các số trong phạm vi 10 000

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

+ Chính tả: phân biệt iu/uyu

 

35

Toán

+ Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

+ Luyện từ và câu: Từ địa phương

+ Tập viết: Chữ hoa “J”

 

36

Toán

+ Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Cửa Tùng

+ Tập làm văn: Viết thư

 

37

Toán

+ Tháng, năm

+ Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

+ Vẽ trang trí hình tròn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ CÁC SỐ ĐẾN 10 000

 

 

 

+ ANH EM MỘT NHÀ

 

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

+ Chính tả: Phân biệt ay/ây

 

38

Toán

+ Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

+ Luyện tập    

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

+ Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm

+ Tập viết: Chữ hoa “K”

                                         

39

Toán

+ Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

+ Tập làm văn: Giới thiệu hoạt động

 

40

Toán

+ Số La Mã

+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

+ Thống kê số liệu

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Hũ bạc của người cha

+ Chính tả: Phân biệt ui/uôi

 

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC THAM QUAN

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC

 

MỤC ĐÍCH:

+ Giúp các em hiểu sâu sắc và thực tế được nhìn thấy nét văn hóa của dân tộc

 

41

Toán

+ Các số có năm chữ số

+ Luyện tập

 

CÁC SỐ ĐẾN 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Giúp các em làm quen với các số lớn hơn

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Nhà bố ở

+ Luyện từ và câu: Các dân tộc

+ Tập viết: Chữ hoa “L”

                                         

ANH EM MỘT NHÀ

42

Toán

+ So sánh các số trong phạm vi 100 000

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Tiếng việt

+ Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

+ Tập làm văn: Giới thiệu về tổ em

 

ANH EM MỘT NHÀ

43

Toán

+ Diện tích của một hình

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Tiếng việt

+ Tập đọc: Đôi bạn

+ Chính tả: Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

 

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

44

Toán

+ Đơn vị đo diện tích

+ Bài tập áp dụng

 

CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Tiếng việt

+ Tập đọc: Về quê ngoại

+ Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ

+ Tập viết: Chữ hoa “M”

 

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

45

Toán

+ Diện tích hình chữ nhật

+ Bài tập áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

+ CÁC SỐ ĐẾN 100 000

 

 

+ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

 

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Ba điều ước

+ Tập làm văn: Nói về thành thị và nông thôn

 

46

Toán

+ Diện tích hình vuông

+ Bài tập áp dụng

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Mồ Côi xử kiện

+ Chính tả: Phân biệt ăt/ăc

 

47

Toán

+ Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Anh Đom Đóm

+ Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm

+ Tập viết: Chữ hoa “N”

 

48

Toán

+ Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Âm thanh thành phố

+ Tập làm văn: Nói về thành thị và nông thôn

 

49

Toán

+ Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

+ Luyện tập

 

 

 

CÁC SỐ ĐẾN 100 000

 

 

 

BẢO VỆ TỔ QUỐC

 

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Hai Bà Trưng

+ Chính tả: Phân biệt iêt/iêc

 

50

Toán

+ Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Bội đội về làng

+ Luyện từ và câu: Nhân hóa

+ Tập viết: Chữ hoa “N”

 

51

Toán

+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

+ Luyện tập

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua

+ Tập làm văn: Nghe-kể: chàng trai làng Phù Đổng

 

52

Toán

+ Các phép tính trong phạm vi 100 000

 

Tiếng việt

+ Tập đọc: Ở lại với chiến khu

+ Chính tả: Phân biệt uôt/uôc

 

NGOẠI KHÓA

TỔ CHỨC CUỘC THI “KỂ VỀ TỔ EM”

YÊU CẦU:

Các em học sinh viết về tổ của mình, giới thiệu tên, sở thích, tính cách… của các thành viên trong tổ. Khuyến khích viết dưới dạng bài thơ

MỤC ĐÍCH:

+ Giúp các em hiểu nhau, đoàn kết hơn.

+ Luyện tập lại cách làm bài tập làm văn giới thiệu về tổ của mình

+ Phát huy sự sáng tạo, tư duy, năng khiếu của các em

 

Daytot.vn chúc các em đạt kết quả cao trong học tập.

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top