Khóa học lớp 12

Khóa học khối  lớp 12 - Các lớp học thêm lớp 12, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 12.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017- 2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017- 2018

Khung chương trình Địa lí lớp 12 bậc THPT. Chương trình bao gồm các kiến thức tổng quát về Địa lí tự nhiên, dân cư, kinh tế của đất nước Việt Nam

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2017- 2018

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2017- 2018

Khung Chương trình ôn tập môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 12 gồm các kiến thức tổng quát về Lịch sử Thế giới và Lịch sử Việt Nam thời kỳ hiện đại.

lịch sử

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 12

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh chương trình ôn tập môn Lịch sử lớp 12.

CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP LUYỆN THI THPT QUỐC GIA LỚP CLC 11 VÀ 12

CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP LUYỆN THI THPT QUỐC GIA LỚP CLC 11 VÀ 12

khung nội dung chương trình môn hình lớp 12

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÌNH HỌC LỚP 12.

DAYTOT.VN giới thiệu tới các em học sinh KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÌNH HỌC LỚP 12.

khung nội dung

KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 12. NĂM HỌC 2016 – 2017.

Daytot.vn giới thiệu tới các em học sinh khung nội dung chương trình môn ngữ văn năm học 2016, 2017

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top