Khóa học lớp 11

Khóa học khối  lớp 11 - Các lớp học thêm lớp 11, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 11.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 NĂM HỌC 2017- 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 NĂM HỌC 2017- 2018

chương trình Địa lí dành cho học sinh lớp 11. Chương trình gồm kiến thức Địa lí về tự nhiên, kinh tế, xã hội của các quốc gia, khu vực trên thế giới.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 NĂM 2017

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 NĂM 2017

Khung chương trình lịch sử lớp 11 bậc THPT. Khung chương trình gồm kiến thức tổng quát về lịch sử Việt Nam và thế giới từ thời cận đại đến hiện đại.

khung chương trình môn hình học lớp 11

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÌNH HỌC LỚP 11.

DAYTOT.VN GIỚI THIỆU TỚI CÁC EM HỌC SINH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÌNH HỌC LỚP 11.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top