KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2017- 2018

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 16107 

Khung chương trình lịch sử lớp 10 THPT. Chương trình giới thiệu kiến thức về lịch sử Việt Nam và thế giới từ thời nguyên thủy đến cuối TK XIX - XX.

 

                            

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 10

Cả năm: 44 tuần,44 tiết

 Học kì I: 14 tuần, 14 tiết

Học kì II: 30 tuần, 30 tiết

       PPCT

 PHẦN  -  CHƯƠNG  -  CHUYÊN ĐỀ

       NỘI DUNG KIẾN THỨC

HỌC KỲ I

PHẦN I

LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Chương I

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

     Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

    Bài 2. Xã hội nguyên thủy

 

Tiết 1

Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

 • Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
 • Người tinh khôn và óc sáng tạo
 • Cuộc cách mạng thời đá mới

Tiết 2

Xã hội nguyên thủy

 • Thị tộc và bộ lạc
 • Buổi đầu của thời đại kim khí
 • Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp.

CHƯƠNG II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

    Bài 3. Các quốc gia cố đại phương Đông

   Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô- ma

Tiết 3

Các quốc gia cố đại phương Đông

 • Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế
 • Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Tiết 4

Các quốc gia cố đại phương Đông

 • Xã hội cổ đại phương Đông
 • Chế độ chuyên chế cổ đại

CHƯƠNG III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

 

Bài 5.        Trung Quốc thời phong kiến

Tiết 5

Trung Quốc thời phong kiến

 • Trung Quốc thời Tần, Hán
 • Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

Tiết 6

Trung Quốc thời phong kiến

 • Trung Quốc thời Minh, Thanh
 • Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

 

CHƯƠNG IV: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KẾN

 

Bài 6.        Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 7.       Sự phát triển lịch sử và nên văn hóa đa dạng của Ân Độ

Tiết 7

Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

 • Thời kì vương triều Gúp- ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ

Tiết 8

Sự phát triển lịch sử và nên văn hóa đa dạng của Ấn Độ

 • Vương triều hồi giáo Đê- li
 • Vương triều Mô- gôn

CHƯƠNG V: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

 

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 9. Vương quốc Cam- pu- chia và vương quốc Lào

Tiết 9

Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

 

 • Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đong Nam Á
 • Sự hình thành và phát triển của các quốc gai phong kiến Đông Nam Á

Tiết 10

Vương quốc Cam- pu- chia và vương quốc Lào

 • Vương quốc Cam- pu- chia
 • Vương quốc Lào

CHƯƠNG VI: TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

             ( Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Bài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại.

Tiết 11

Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

 

 • Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu
 • Xã hội phong kiến Tây Âu
 • Sự xuất hiện các thành thị trung đại

Tiết 12

Tây Âu thời hậu kì trung đại

 

 • Những cuộc phát kiến địa lí
 • Văn hoá phục hưng

Tiết 13

Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

 • Xã hội nguyên thủy
 • Xã hội cổ đại
 • Xã hội phong kiến- trung đại

Tiết 14

Kiểm tra học kì I

 •  

HỌC KÌ II

PHẦN 2:

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

 

CHƯƠNG I.

VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập

 (Từ thế kỷ II đến thế kỉ X)

Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập

 (Tiếp theo).

 

Tiết 15

Việt Nam thời nguyên thủy

 

 

 

 

 

            

 • Những dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam
 • Sự hình thành và phát triển của công xã thị tộc
 • Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

Tiết 16

Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

 

 • Quốc gia Văn Lang- Âu Lạc
 • Quốc gia cổ Chăm- pa
 • Quốc gia Phù Nam

Tiết 17

 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập (Từ thế kỷ II đến thế kỉ X)

 

 • Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến  phương Bắc và những chuyển biến trong KT- VH- XH Việt Nam

 

Tiết 17

Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập ( Tiếp theo)

 

 • Cuộc đấu tranh giành độc lập ( Từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X).

 

CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỶ XV

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

( Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ  X- XV

Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X- XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X- XV

Tiết 18

  Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

   

 • Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X
 • Phát triển hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI- XV

Tiết 19

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ  X- XV

 • Mở rộng và phát triển nông nghiệp
 • Phát triển thủ công nghiệp
 • Mở rộng thương nghiệp

Tiết 20

Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X- XV

 

 • Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
 • Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII
 • Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Tiết 21

Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X- XV

 • Tư tưởng, tôn giáo
 • Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học- kĩ thuật
 •  

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

 Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI- XVIII

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI- XVIII

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI- XVIII

 

Tiết 22

Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI- XVIII

 

 • Sự sụp đổ của nhà Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập
 • Đất nước bị chia cắt

Tiết 23

Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI- XVIII

 

 • Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI- XVIII
 • Sự phát triển của thủ công nghiệp
 • Sự phát triển của thương nghiệp
 • Sự hưng thịnh của các đô thị

Tiết 24

Phong trào Tây Sơn và sự thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

 

 • Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII
 • Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII
 • Vương triều Tây Sơn

Tiết 25

Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI- XVIII

 

 • Về tư tưởng, tôn giáo
 • Phát triển giáo dục và văn học
 • Nghệ thuật và khoa học- kĩ thuật

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

 Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn ( Nửa đầu thế kỉ XIX)

 Bài 26. Tình hình xã hội nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân 

Tiết 26

Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn ( Nửa đầu thế kỉ XIX)

 • Xây dựng củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao
 • Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn
 • Tình hình văn hóa- giáo dục

Tiết 27

Tình hình xã hội nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 

 

 

                

 • Tình hình xã hội và đời sống nhân dân
 • Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính
 • Đấu tranh của các dân tộc ít người

 

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Tiết 28

Quá trình dựng nước và giữ nước

 

 • Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước
 • Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc

Tiết 29

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

 • Sự hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam
 • Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước
 • Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam

PHẦN 3.

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

CHƯƠNG I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN

( Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

   Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

   Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 

Tiết 30

  Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

  

 

 • Cách mạng Hà Lan
 • Cách mạng tư sản Anh

Tiết 31

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 • Sự phát triển  của chủ nghĩa tư bản  ở Bắc  Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
 • Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ
 • Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập

Tiết 32

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Nước Pháp trước cách mạng
 • Tiến trình cách mạng

CHƯƠNG II:

CÁC NƯỚC ÂU- MĨ ( Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

     Bài 32. Cách mạng công nghiệp châu Âu

     Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

     Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

     Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức  và sự bành chướng thuộc địa     

Tiết 33

Cách mạng công nghiệp châu Âu

 

 • Cách mạng công nghiệp Anh
 • Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức
 • Hệ quả của cách mạng công nghiệp.

Tiết 34

  Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

 • Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức
 • Cuộc đấu tranh thống nhất I- ta- li- a
 • Nội chiến Mĩ

Tiết 35

Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 • Những thành tựu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
 • Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Tiết 36

Các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức  và sự bành chướng thuộc địa     

 •       Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
 •        Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

 

CHƯƠNG III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37. Mác và Ăng – ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa- ri 1871

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 40. Lê nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Tiết 37

Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

 • Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX
 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Tiết 38

Mác và Ăng – ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 •        Buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác và Ph. Ăng- ghen
 •       Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản    

Tiết 39

Quốc tế thứ nhất và công xã Pa- ri 1871

 

 • Quốc tế thứ nhất
 • Công xã Pa- ri 1871

Tiết 40

Quốc tế thứ hai

 

 • Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX
 • Quốc tế thứ hai

Tiết 41

Lê nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

 • Hoạt động bước đầu của V.I Lê-nin trong phong trào công nhân Nga
 • Cách mạng 1905- 1907 ở Nga

Tiết 42

Ôn tập

 •  

Tiết 43

Kiểm tra học kì

 •  

Tiết 44

Ngoại khóa

 • Dạ hội/ trò chơi lịch sử
 

 

 

 

 

Đăng ký thông tin
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top