Khóa học lớp 1

Khóa học khối  lớp 1 - Các lớp học thêm lớp 1, Bồi dưỡng kiến thức các môn khối  lớp 1

1467011661109 4282408

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1.

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các bậc phụ huynh khung chương trình tiểu học.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top