Cô Thu Hòa sư phạm dạy văn

Cô Thu Hòa sư phạm dạy văn

 14:07 22/05/2015

Cô "THU HÒA SƯ PHẠM" người có hơn 30 năm gắn bó với Đại học Sư Phạm HÀ NỘI, với khoảng hơn 25.000 học sinh ôn thi đại học, số học sinh đỗ cao của cô lớn lên từng ngày.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top