Thầy Hồ Thức Thuận – Học là 1 quá trình chứ ko phải là 1 đích đến

Thầy Hồ Thức Thuận – Học là 1 quá trình chứ ko phải là 1 đích đến

Thầy được mệnh danh là “Sứ giả truyền cảm hứng” cung cấp các phương pháp hữu ích nhất để nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập các môn tự nhiên, đặc biệt là TOÁN và LÝ.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top