mai thị ngọc huyền 2

Cô giáo Mai Thị Ngọc Huyền - Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.

Mục tiêu của giáo dục không phải là để tăng lượng kiến thức mà để tạo ra những đứa trẻ có thể phát minh và khám phá, tạo ra những con người có thể làm những điều mới mẻ

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top