Đào Trọng Linh

Thầy giáo Đào Trọng Linh – Thầy nên là bạn của học trò.

Để làm một điều gì thành công, mỗi người phải thấy có niềm vui và say mê khi thực hiện nó. Việc học tập của các em cũng vậy. Muốn các em học tốt, cần làm cho các em cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong giờ học ( Đào Trọng Linh ).

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top