Học sinh tiêu biểu tháng 9/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0894 Lưu Khánh Linh 9
2 DT1090 Trần Huy Long 8.5
3 DT0104 Trịnh Tuấn Phong 8.13
Top