Học sinh tiêu biểu tháng 9/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0894 Lưu Khánh Linh Lớp 9 Môn Toán: 9 9
2 DT1090 Trần Huy Long Lớp 6 Môn Toán: 8.5 8.5
3 DT0104 Trịnh Tuấn Phong Lớp 9 Môn Toán: 8.75  -  Môn Văn: 7.5 8.13
Top