Học sinh tiêu biểu tháng 9/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0685 Ngô Đức Anh 9
2 DT0758 Hoàng Quốc Bảo 8.75
3 DT0747 Trần Hải Anh 8.75
4 DT0104 Trịnh Tuấn Phong 8.5
5 DT0695 Bùi Thanh An 8.5
6 DT0692 Nguyễn Trọng Nghĩa 8.5
7 DT0103 Lê Quốc Khánh 8.25
Top