Học sinh tiêu biểu tháng 8/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0906 Nguyễn Nhật Linh Trang 9.5
2 DT0894 Lưu Khánh Linh Lớp 9 Môn Toán: 9 9.5
3 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 9 Môn Toán: 9 9.25
4 DT0697 Trần Hoàng Việt Lớp 7 Môn Toán: 9 9
5 DT1092 Lê Hải Anh Lớp 8 Môn Văn: 8.5 8.5
6 DT0846 Nguyễn Trần Trung Hiếu Lớp 9 Môn Toán: 9  -  Môn Văn: 7 8.08
Top