Học sinh tiêu biểu tháng 8/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0906 Nguyễn Nhật Linh Trang 9.5
2 DT0894 Lưu Khánh Linh 9.5
3 DT0845 Bùi Vân Nhi 9.25
4 DT0697 Trần Hoàng Việt 9
5 DT1092 Lê Hải Anh 8.5
6 DT0846 Nguyễn Trần Trung Hiếu 8.08
Top