Học sinh tiêu biểu tháng 8/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0690 Quách Huệ Linh Lớp 12 Môn Văn: 10 10
2 DT0703 Nguyễn Thảo Hương Lớp 12 Môn Văn: 10 10
3 DT0632 Phùng Thu Hằng Lớp 12 Môn Văn: 10 10
4 DT0666 Vũ Quang Huy Lớp 12 Môn Văn: 10 10
5 DT0749 Tạ Quỳnh Anh Lớp 12 Môn Văn: 10 10
6 DT0676 Tạ Thu Phương Lớp 12 Môn Văn: 10 10
7 DT0709 Dương Khánh Chi Lớp 12 Môn Văn: 10 10
8 DT0737 Ngô Minh Hiếu Lớp 12 Môn Văn: 10 10
9 DT0633 Phạm Hương Giang Lớp 12 Môn Văn: 10 10
10 DT0697 Trần Hoàng Việt Lớp 6 Môn Toán: 9.75 9.75
11 DT0638 Nguyễn Hà Vy 9.25
12 DT0760 Nguyễn Ngọc Mai Lớp 12 Môn Văn: 9 9
13 DT0623 Đoàn Phương Anh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
14 DT0629 Lê Thu Linh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
15 DT0708 Trần Bảo Ngọc Lớp 12 Môn Văn: 9 9
16 DT0705 Nguyễn Xuân Tùng Lâm Lớp 12 Môn Văn: 9 9
17 DT0746 Nguyễn Viết Hoa Lớp 12 Môn Văn: 9 9
18 DT0662 Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
19 DT0618 Nguyễn Thị Thanh Huyền Lớp 12 Môn Văn: 9 9
20 DT0631 Phùng Thu Trang Lớp 12 Môn Văn: 9 9
21 DT0621 Giang Hà My Lớp 12 Môn Văn: 9 9
22 DT0684 Lê Ngọc Hải Lớp 12 Môn Văn: 9 9
23 DT0752 Hà Huyền Anh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
24 DT0735 Nguyễn Hà Chi Lớp 12 Môn Văn: 9 9
25 Dt0689 Đinh Bích Ngọc Lớp 12 Môn Văn: 9 9
26 DT0619 Nguyễn Ngọc Thúy Lớp 12 Môn Văn: 9 9
27 DT0687 Mai Hồng Nhung Lớp 12 Môn Văn: 9 9
28 DT0688 Phạm Thanh Hằng Lớp 12 Môn Văn: 9 9
29 DT0739 Nguyễn Minh Hiền Lớp 12 Môn Văn: 9 9
30 DT0692 Nguyễn Trọng Nghĩa 8.63
31 DT0747 Trần Hải Anh 8.5
32 DT0663 Vũ Bình Dương Lớp 12 Môn Anh: 8.5 8.5
33 DT0132 Lê Yến Thư Lớp 7 Môn Văn: 8.5 8.5
34 DT0648 Đặng Yến Linh 8.5
35 DT0694 Lê Minh Anh 8.5
Top