Học sinh tiêu biểu tháng 8/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0690 Quách Huệ Linh 10
2 DT0703 Nguyễn Thảo Hương 10
3 DT0632 Phùng Thu Hằng 10
4 DT0666 Vũ Quang Huy 10
5 DT0749 Tạ Quỳnh Anh 10
6 DT0676 Tạ Thu Phương 10
7 DT0709 Dương Khánh Chi 10
8 DT0737 Ngô Minh Hiếu 10
9 DT0633 Phạm Hương Giang 10
10 DT0697 Trần Hoàng Việt 9.75
11 DT0638 Nguyễn Hà Vy 9.25
12 DT0760 Nguyễn Ngọc Mai 9
13 DT0623 Đoàn Phương Anh 9
14 DT0629 Lê Thu Linh 9
15 DT0708 Trần Bảo Ngọc 9
16 DT0705 Nguyễn Xuân Tùng Lâm 9
17 DT0746 Nguyễn Viết Hoa 9
18 DT0662 Nguyễn Thị Hồng Anh 9
19 DT0618 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9
20 DT0631 Phùng Thu Trang 9
21 DT0621 Giang Hà My 9
22 DT0684 Lê Ngọc Hải 9
23 DT0752 Hà Huyền Anh 9
24 DT0735 Nguyễn Hà Chi 9
25 Dt0689 Đinh Bích Ngọc 9
26 DT0619 Nguyễn Ngọc Thúy 9
27 DT0687 Mai Hồng Nhung 9
28 DT0688 Phạm Thanh Hằng 9
29 DT0739 Nguyễn Minh Hiền 9
30 DT0692 Nguyễn Trọng Nghĩa 8.63
31 DT0747 Trần Hải Anh 8.5
32 DT0663 Vũ Bình Dương 8.5
33 DT0132 Lê Yến Thư 8.5
34 DT0648 Đặng Yến Linh 8.5
35 DT0694 Lê Minh Anh 8.5
Top