Học sinh tiêu biểu tháng 7/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 7 Môn Toán: 8.5 8.5
2 DT0845 Bùi Vân Nhi 8.5
3 DT1053 Tạ Duy Phong Lớp 8 Môn Văn: 8.25 8.25
4 DT0894 Lưu Khánh Linh 8.25
Top