Học sinh tiêu biểu tháng 7/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0632 Phùng Thu Hằng Lớp 12 Môn Văn: 9 9
2 DT0666 Vũ Quang Huy Lớp 12 Môn Văn: 9 9
3 DT0623 Đoàn Phương Anh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
4 DT0627 Nguyễn Thanh Huyền Lớp 12 Môn Văn: 9 9
5 DT0665 Lê Quang Thái Lớp 12 Môn Văn: 9 9
6 DT0705 Nguyễn Xuân Tùng Lâm Lớp 12 Môn Văn: 9 9
7 DT0680 Dư Trang Linh Lớp 12 Môn Văn: 9 9
8 DT0581 Trần Minh Quang 8.25
Top