Học sinh tiêu biểu tháng 6/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0394 Bùi Minh Dũng Lớp 8 Môn Anh: 9.25 9.25
2 DT0422 Hoàng Nghĩa Sơn Tùng Lớp 7 Môn Anh: 9 9
3 DT0663 Vũ Bình Dương Lớp 12 Môn Anh: 8.8 8.8
4 DT0638 Nguyễn Hà Vy 8.5
Top