Học sinh tiêu biểu tháng 4/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0695 Bùi Thanh An 9.5
2 DT0902 Lê Huyền Trang 9.25
3 DT0845 Bùi Vân Nhi 9.13
4 DT0638 Nguyễn Hà Vy 9
5 DT0719 Đào Quỳnh Trang 8.75
6 DT0523 Nguyễn Tuấn Dương 8.75
7 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG 8.75
8 DT0975 Nguyễn Châu Anh 8.5
9 DT0697 Trần Hoàng Việt 8.5
10 DT0438 Nguyễn Hà Phương 8.38
11 DT0132 Lê Yến Thư 8.25
Top