Học sinh tiêu biểu tháng 3/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0988 Ninh Thu Giang 8.75
2 DT0736 Nguyễn Thúy An 8.38
Top