Học sinh tiêu biểu tháng 3/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0648 Đặng Yến Linh 9.5
2 DT0845 Bùi Vân Nhi 9.5
3 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG 9.5
4 DT0747 Trần Hải Anh 9.5
5 DT0132 Lê Yến Thư 9
6 DT0894 Lưu Khánh Linh 8.85
7 DT0695 Bùi Thanh An 8.75
8 DT0902 Lê Huyền Trang 8.5
9 DT0736 Nguyễn Thúy An 8.5
Top