Học sinh tiêu biểu tháng 2/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1094 Nguyễn Lê An Hòa Lớp 6 Môn Toán: 10 10
2 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG Lớp 8 Môn Toán: 9 9
3 DT1090 Trần Huy Long Lớp 6 Môn Toán: 9 9
4 DT1158 Trương Thành Long Lớp 8 Môn Toán: 9 9
5 DT1053 Tạ Duy Phong Lớp 8 Môn Văn: 8.5 8.5
Top