Học sinh tiêu biểu tháng 2/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1094 Nguyễn Lê An Hòa 10
2 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG 9
3 DT1090 Trần Huy Long 9
4 DT1158 Trương Thành Long 9
5 DT1053 Tạ Duy Phong 8.5
Top