Học sinh tiêu biểu tháng 12/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1147 Trần Bảo Ngọc 9.5
2 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 7 Môn Toán: 9.25 9.25
3 DT1122 Nguyễn Ngọc Quyên 9
4 DT1090 Trần Huy Long Lớp 6 Môn Toán: 8.75 8.75
5 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 9 Môn Văn: 7.5  -  Môn Toán: 9.5 8.5
6 DT0846 Nguyễn Trần Trung Hiếu Lớp 9 Môn Văn: 7  -  Môn Toán: 9.5 8.25
Top