Học sinh tiêu biểu tháng 12/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG Lớp 7 Môn Toán: 9.25 9.25
2 DT0132 Lê Yến Thư Lớp 7 Môn Toán: 9.25 9.25
3 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 8 Môn Anh: 9.5  -  Môn Toán: 8.5 9
4 DT0747 Trần Hải Anh Lớp 9 Môn Toán: 8.75  -  Môn Anh: 8.8 8.78
5 DT0859 Lê Phương Linh Lớp 9 Môn Văn: 8.75 8.75
6 DT0695 Bùi Thanh An Lớp 6 Môn Toán: 8.5 8.5
7 DT0685 Ngô Đức Anh Lớp 8 Môn Toán: 8.25 8.25
Top