Học sinh tiêu biểu tháng 12/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG 9.25
2 DT0132 Lê Yến Thư 9.25
3 DT0845 Bùi Vân Nhi 9
4 DT0747 Trần Hải Anh 8.78
5 DT0859 Lê Phương Linh 8.75
6 DT0695 Bùi Thanh An 8.5
7 DT0685 Ngô Đức Anh 8.25
Top