Học sinh tiêu biểu tháng 11/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1144 Lê Minh Quân 9
2 DT1050 Nguyễn Ngọc Trường Minh 9
3 DT1095 Trần Hữu Phúc 8.5
4 DT1053 Tạ Duy Phong 8.5
5 DT1088 Hoàng Thị Phương Thảo 8.25
6 DT1107 Thiều Hà Thanh Trang 8.25
7 DT1111 Thiều Hà Bảo Khanh 8.25
8 DT1125 Nguyễn Khánh Vi 8.25
9 DT1034 Nguyễn Bình An A 8.25
Top