Học sinh tiêu biểu tháng 11/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1144 Lê Minh Quân Lớp 6 Môn Anh: 9 9
2 DT1050 Nguyễn Ngọc Trường Minh Lớp 7 Môn Toán: 9 9
3 DT1095 Trần Hữu Phúc Lớp 8 Môn Toán: 7.5  -  Môn Văn: 9.5 8.5
4 DT1053 Tạ Duy Phong Lớp 8 Môn Văn: 8.5 8.5
5 DT1088 Hoàng Thị Phương Thảo Lớp 9 Môn Văn: 8.25 8.25
6 DT1107 Thiều Hà Thanh Trang Lớp 9 Môn Văn: 8.25 8.25
7 DT1111 Thiều Hà Bảo Khanh Lớp 6 Môn Văn: 8.25 8.25
8 DT1125 Nguyễn Khánh Vi 8.25
9 DT1034 Nguyễn Bình An A 8.25
Top