Học sinh tiêu biểu tháng 11/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0747 Trần Hải Anh 8.75
2 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 8 Môn Toán: 8  -  Môn Anh: 9 8.5
3 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 6 Môn Toán: 8.5 8.5
4 DT0697 Trần Hoàng Việt Lớp 6 Môn Toán: 8.25 8.25
Top