Học sinh tiêu biểu tháng 10/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1123 Trần Hoàng Bách 9.5
2 DT1105 Cao Lan Phương Lớp 9 Môn Toán: 9.5 9.5
3 DT1102 Hoàn Diệu Linh 9.5
4 DT0988 Ninh Thu Giang Lớp 9 Môn Văn: 8.5 8.5
5 DT1094 Nguyễn Lê An Hòa Lớp 6 Môn Toán: 8.5 8.5
6 DT1136 Nguyễn Tiến Phú Lớp 8 Môn Toán: 8.25 8.25
Top