Học sinh tiêu biểu tháng 10/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0747 Trần Hải Anh 9.5
2 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG 9
3 DT0648 Đặng Yến Linh 8.38
Top