Học sinh tiêu biểu tháng 10/2016 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0747 Trần Hải Anh Lớp 9 Môn Toán: 10  -  Môn Anh: 9 9.5
2 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG Lớp 7 Môn Toán: 9 9
3 DT0648 Đặng Yến Linh Lớp 9 Môn Văn: 8.75  -  Môn Toán: 8 8.38
Top