Học sinh tiêu biểu tháng 1/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1166 Đỗ Hoàng Nam 9
2 DT1130 Nguyễn Thủy Tiên 9
3 DT1162 Đỗ Minh Quân 9
4 DT1095 Trần Hữu Phúc 8.5
5 DT0987 Trần Diệu Linh 8.25
6 DT0104 Trịnh Tuấn Phong 8.25
Top