Học sinh tiêu biểu tháng 1/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT1166 Đỗ Hoàng Nam Lớp 6 Môn Anh: 9 9
2 DT1130 Nguyễn Thủy Tiên Lớp 10 Môn Anh: 9 9
3 DT1162 Đỗ Minh Quân Lớp 10 Môn Anh: 9 9
4 DT1095 Trần Hữu Phúc Lớp 8 Môn Văn: 8.5 8.5
5 DT0987 Trần Diệu Linh Lớp 9 Môn Văn: 8.25 8.25
6 DT0104 Trịnh Tuấn Phong Lớp 9 Môn Toán: 8.25 8.25
Top