Học sinh tiêu biểu tháng 3/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0648 Đặng Yến Linh Lớp 9 Môn Toán: 9.5 9.5
2 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 8 Môn Toán: 9.5  -  Môn Anh: 9.5 9.5
3 DT0772 NGUYỄN VIỆT DŨNG Lớp 7 Môn Toán: 9.5 9.5
4 DT0747 Trần Hải Anh Lớp 9 Môn Anh: 9.5 9.5
5 DT0132 Lê Yến Thư Lớp 7 Môn Toán: 9 9
6 DT0894 Lưu Khánh Linh Lớp 8 Môn Toán: 9.5  -  Môn Anh: 8.2 8.85
7 DT0695 Bùi Thanh An Lớp 6 Môn Toán: 8.75 8.75
8 DT0902 Lê Huyền Trang Lớp 8 Môn Toán: 8.5 8.5
9 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 6 Môn Văn: 8.5  -  Môn Toán: 8.5 8.5
Top