Học sinh tiêu biểu tháng 2/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 8 Môn Toán: 9.5  -  Môn Anh: 9.2 9.35
2 DT0103 Lê Quốc Khánh Lớp 8 Môn Toán: 9 9
3 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 6 Môn Toán: 9 9
4 DT0894 Lưu Khánh Linh Lớp 8 Môn Toán: 9.5  -  Môn Anh: 8 8.75
5 DT0747 Trần Hải Anh Lớp 9 Môn Văn: 8.25  -  Môn Anh: 9 8.63
6 DT0902 Lê Huyền Trang Lớp 8 Môn Toán: 8.5 8.5
7 DT0638 Nguyễn Hà Vy Lớp 9 Môn Văn: 8.5 8.5
8 DT0868 Nguyễn Lan Vy Lớp 9 Môn Toán: 8.5  -  Môn Anh: 8.5  -  Môn Văn: 8 8.33
9 DT0719 Đào Quỳnh Trang Lớp 9 Môn Toán: 8.5  -  Môn Văn: 8 8.25
10 DT0132 Lê Yến Thư Lớp 7 Môn Văn: 8.5  -  Môn Toán: 8 8.25
11 DT0695 Bùi Thanh An Lớp 6 Môn Toán: 8.25 8.25
Top