Học sinh tiêu biểu tháng 5/2017 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0902 Lê Huyền Trang Lớp 8 Môn Toán: 9.25 9.25
2 DT0845 Bùi Vân Nhi Lớp 8 Môn Toán: 9  -  Môn Anh: 9.5 9.25
3 DT0868 Nguyễn Lan Vy 9
4 DT0719 Đào Quỳnh Trang 8.5
5 DT0960 Chu Mai Diệp Linh 8.5
6 DT0132 Lê Yến Thư Lớp 7 Môn Toán: 8.5 8.5
Top