Học sinh tiêu biểu tháng 3/2018 - Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

STT Ảnh Mã HS Tên học sinh Lớp Thông tin Điểm TB
1 DT0988 Ninh Thu Giang Lớp 9 Môn Văn: 8.75 8.75
2 DT0736 Nguyễn Thúy An Lớp 7 Môn Văn: 7.75  -  Môn Toán: 9 8.38
Top