Thông báo địa điểm học mới của trung tâm Tô Hoàng

Từ thứ 3 ngày 18-8-2015 toàn bộ các lớp học tại trung tâm sẽ chuyển đến học tại địa điểm mới tại tầng 4 số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng Hà Nội

dia diem moi to hoang

 

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top