Hướng Dẫn Sử Dụng Sổ Liên Lạc.

Với thư mục sổ liên lạc phụ huynh có thể nắm bắt được trực tiếp về tình hình học tập, những ngày nghỉ học và kết quả học của con trong quá trình theo học tại Trung tâm Dạy Tốt.

 Hướng Dẫn Sử Dụng Sổ Liên Lạc.

 

Vào trang Daytot.vn, Chọn mục Sổ liên lạc.

 

sổ liên lạc (5)

Trong mục sổ liên lạc sẽ có ba phần: Tra cứu chuyên cần ( biết được ngày học sinh đi học và nghỉ học). Thông tin học tập ( bao gồm bản đánh giá của Giáo viên trực tiếp giảng dạy dành cho học sinh sau mỗi buổi học). Kết quả học tập ( Mỗi tháng sẽ cập nhật điểm số để phụ huynh biết được thực tế tình hình học tập của con tại trung tâm Daytot.vn).

Ví dụ, Muốn tra cứu thông tin học tập của học sinh tại Trung tâm Dạy Tốt, phụ huynh sẽ làm theo các bước:

Bước 1: Vào trang Daytot.vn, như hình trên, chọn mục Sổ liên lạc. Phụ huynh chọn Thông tin khóa học sẽ hiện ra bảng thông tin sau:

sổ liên lạc (2)

Phụ huynh đăng nhập mã học sinh của con mình, mỗi học sinh ở Trung tâm Dạy Tốt đều có một mã học sinh riêng và chỉ có phụ huynh của học sinh đó mới được biết. Sau khi đăng nhập mã học sinh, phụ huynh đăng nhập mã bảo vể và nhấn vào nút tra cứu phía bên dưới sẽ hiện lên bảng thông báo tra cứu thông tin học tập của học sinh.

Vd:

sổ liên lạc (3)

sổ liên lạc (4)

Tương tự các bước như trên khi phụ huynh đăng nhập mã học sinh vào các mục tra cứu chuyên cần và kết quả học tập sẽ hiện thị được kết quả.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Điện thoại học sinh(*)
Ngày sinh
Địa chỉ email
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top