Học phí và ưu đãi áp dụng cho tháng 1.2015

Các mức học phí và ưu đãi của trung tâm dành riêng cho các đối tượng học sinh

a. Các mức học phí:

 

Lớp

Học phí

(1hs/1 ca)

ƯU ĐÃI

Nhập học 2 học sinh

Nhập học 3 học sinh trở lên

Đóng học phí từ 03 tháng trở lên

Chào năm mới khóa học

01/02/2015

6,7,8

80.000

Tặng ngay tiền mặt 200.000

Tặng ngay tiền mặt 360.000

Giảm 10% học phí

Tặng 30% học phí tháng tiếp theo.

9

105.000

10,11

75.000

12

85.000

 

b. Quy định hưởng ưu đãi

- Đối với nhóm nhập học 02 học sinh:

+ Sau khi cả nhóm nộp đầy đủ học phí từ 01 tháng trở lên;

+ Khấu trừ vào học phí từng người hoặc tặng ngay tiền mặt cho cả nhóm 200 nghìn đồng/nhóm.

- Đối với nhóm nhập học từ 03 học sinh trở lên:

+ Sau khi cả nhóm nộp đầy đủ học phí từ 01 tháng trở lên;

+ Khấu trừ vào học phí từng người hoặc tặng ngay tiền mặt cho cả nhóm 360 nghìn đồng/nhóm.

- Đóng học phí cả khóa học: Học sinh nộp học phí từ 3 tháng trở lên được giảm ngay 10% học phí của khóa học.

- Ưu đãi tháng 1: Học sinh nhập học theo lịch tổng khai giảng 01.02.2015 khi nộp học phí tháng thứ 2 được tặng 30% học phí của tháng.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top