Học phí ưu đãi áp dụng cho tháng 3.2015 áp dụng đến hết 30 tháng 4.

Trung tâm dạy tốt giới thiệu tới các em học sinh và phụ huynh về việc ưu đãi học phí cho tháng 3 năm 2015

a. Các mức học phí:

 

Lớp

Học phí

(1hs/1 ca)

ƯU ĐÃI

Nhập học 2 học sinh

Nhập học 3 học sinh trở lên

Giảm học phí (khi nhập học 2 HS)

Giảm học phí (khi nhập học 3 HS)

6,7,8

80.000

Tặng ngay tiền mặt 200.000

Tặng ngay tiền mặt 300.000

Giảm 10% học phí

Giảm 20% học phí

9

105.000

10,11

75.000

12

85.000

 

b. Quy định hưởng ưu đãi

- Đối với nhóm nhập học 02 học sinh:

+ Sau khi cả nhóm nộp đầy đủ học phí từ 01 tháng trở lên;

+ Khấu trừ vào học phí từng người hoặc tặng ngay tiền mặt cho cả nhóm 200 nghìn đồng/nhóm.

+ Giảm 10% Học phí của tháng tiếp theo

- Đối với nhóm nhập học từ 03 học sinh trở lên:

+ Sau khi cả nhóm nộp đầy đủ học phí từ 01 tháng trở lên;

+ Khấu trừ vào học phí từng người hoặc tặng ngay tiền mặt cho cả nhóm 300 nghìn đồng/nhóm.

+ Giảm 20% học phí của tháng tiếp theo

- Đóng học phí cả khóa học: Học sinh nộp học phí từ 3 tháng trở lên được giảm ngay 10% học phí của khóa học.

Ưu đãi áp dụng cho tháng 3 ( áp dụng đến hết 30/4)

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top