Ban kiểm soát chất lượng giáo dục tại daytot.vn.

Trung tâm Daytot.vn đảm bảo tốt nhất về các quy trình giáo dục, mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

Ban kiểm soát chất lượng giáo dục tại daytot.vn.

 

Để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất tới học sinh và sự hài lòng tuyệt đối từ các phụ huynh. Tại Trung tâm Daytot.vn chúng tôi có thành lập Ban kiểm soát chất lượng giáo dục.

Ban kiểm soát chất lượng giáo dục sẽ theo sát các giáo viên và các em học sinh, thông tin kịp thời tới phụ huynh về tình hình học của con em mình. Đảm bảo đúng – đủ các quy trình giáo dục:

  • Đảm bảo giờ giấc của giáo viên  luôn đúng giờ.
  • Nếu học sinh nghỉ học không lý do sẽ gọi điện báo về cho phụ huynh.
  • Hàng tháng sẽ lắng nghe học sinh nhận xét giáo viên để có phương án kịp thời.
  • Thông tin tới phụ huynh kịp thời về tình hình học tập của học sinh tại trung tâm.
  • Lắng nghe ý kiến của phụ huynh, học sinh có biện pháp thay đổi phù hợp.

Với chức năng và nhiệm vụ trên Ban kiểm soát chât lượng giáo dục tại Trung tâm Daytot.vn đảm bảo tốt nhất về các quy trình giáo dục, mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

Đăng ký test - học thử - học thật
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
Top